Ruské vízum obecně

Těžko by se hledal člověk, který o pojmu vízum nikdy neslyšel. Málokdo si ale dokáže představit, co se pod tím pojmem všechno skrývá. Jistě – je to dokument povolující vstup, pobyt a také odjezd v rámci určitého státu.

Samotné vízum může být samostatný list s potvrzením, razítko nebo formulář v cestovním pasu. Zpravidla jej vydává země, do které se chystáme vycestovat. Často bývá omezeno důvodem vycestování. Existuje také mnoho druhů víz. Třeba při cestě do USA budete vybírat skoro z 20 druhů víz. Další země, které vízum vyžadují, jsou například Rusko, SAE nebo Čína. Naopak, mezi země, které vízum nevyžadují, patří například Bosna a Hercegovina, Japonsko, Ukrajina nebo Dominikánská Republika. Je ale důležité si hlídat ostatní podmínky pobytu – tyto víza mohou být časově omezeny a jejich platnost trvá třeba jen 3 měsíce.

O víza se žádá na určitém úřadu. Na území České Republiky jsou pouze 3 místa, kde lze zažádat a také záleží na zemi, kam se chystáte odcestovat. Záleží také na způsobu, jakým si chcete vízum opatřit. Jak bylo řečeno – můžete to zkusit na vlastní pěst. Tyto starosti také můžete přenechat specializované agentuře. Mnoho kontaktů naleznete na internetu. Tak jako u mnoha jiných služeb, velmi záleží na tom, koho oslovíte.

Jak už bylo řečeno, vízum Vás opravňuje nejen k pobytu v určité zemi. Není příjemné na hranicích zjistit, že jste na něco zapomněli nebo že je Vaše vízum neplatné či jiné nepříjemnosti. Proto je otázka, na koho se v takové situaci obrátit. Dobrou volbou je známý se zkušenostmi v této oblasti, ne každý ale takovým kontaktem disponuje.

Dobré je také myslet na to, že na víza můžete čekat dost dlouho. Proto byste měli zvážit své časové možnosti nebo začít řešit podobné záležitosti včas. Mnoho věcí závisí na přípravě a podcenit podobné záležitosti se nevyplácí.

29.3.2013

Ruské vízum

Rusko se stává těžištěm světového obchodu. Zvláště v posledních letech jeho pozice neustále sílí. Mnoho firem se odvrací od západních zemí a navazuje se stále více kontraktů s obchodními partnery z této rozlehlé země. Pokud se i Vaši zaměstnavatelé nebo vy sami jakožto podnikatelé rozhodli navázat pracovní spolupráci s ruskou firmou, bude nutné vycestovat do Ruské federace. Pro vycestování je ale nutné disponovat řadou dokumentů.

Mezi čtyři nejdůležitější patří cestovní pas, dále je to ruské vízum, zdravotní pojištění a pozvání do Ruska. U cestovního pasu, zdravotního pojištění a pozvánky potřebujete navíc jejich kopie.

Vyřízení cestovního pasu se může protáhnout až na měsíc, proto s ním neotálejte, pokud jej nemáte v pořádku nebo pozbyl svojí platnosti. Můžete si vybrat buď obyčejný cestovní pas nebo pas s biometrickými údaji. Oba typy se liší délkou své platnosti.

Dále je to ruské vízum. Jedná se o razítko, které dostanete do cestovního pasu s platnou fotografií. Toto razítko Vám umožní vstup na území Ruské federace. Abyste jej získali, je nutné si podat žádost o ruské vízum a to buď v Praze, v Brně nebo v Karlových Varech, kde naleznete příslušné ambasády. Doba vyřízení je kratší než u cestovního pasu, ale i tak trvá skoro dva týdny. Můžete si samozřejmě zaplatit za rychlejší vyřízení. Ruské vízum stojí tisíc korun a ve Vašem případě bude mít služební charakter.

Dále je to zdravotní pojištění a pozvánka. Pokud jste si někdy vyřizovali pojištění na dovolenou, nebudete mít s jeho vyřízením problémy. Pozvánku do Ruské federace můžete obdržet od firmy, se kterou chcete navázat spolupráci.

Popřemýšlejte tedy nad tím, jestli máte všechny dokumenty v pořádku a pokud si je budete znovu vyřizovat, pak dbejte na to, aby některý z dokumentů neměl omezenou platnost a nepozbyl ji během Vašeho pobytu v Ruské federaci. Pak by Vám mohli nastat nečekané komplikace.

Pamatujte tedy na včasné vyřízení a kontrolu. Nyní nezbývá než Vám popřát šťastnou cestu a mnoho pracovních úspěchů.